Go to Top

藥材資料表

鱉甲

藥材簡介

藥材名稱 │ 鱉甲
藥材異名 │
藥材學名 │ Trionyx sinensis Wiegmann
藥用部位 │ 背甲
藥材性味 │ 味鹹,性寒
藥材歸經 │ 肝、脾、腎經
藥材效用 │ 養陰清熱,平肝熄風,軟堅散結

藥材產地

河北、湖南、安徽、浙江