Go to Top

藥材資料表

牛蒡子

藥材簡介

藥材名稱 │ 牛蒡子
藥材異名 │
藥材學名 │ Arctium lappa L.
藥用部位 │ 果實
藥材性味 │ 味辛、苦,性寒
藥材歸經 │ 肺胃經
藥材效用 │ 疏散風熱,宣肺透疹,解毒利咽

藥材產地

河北、浙江