Go to Top

藥材資料表

五加皮

藥材簡介

藥材名稱 │ 五加皮
藥材異名 │
藥材學名 │ Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith
藥用部位 │ 根皮
藥材性味 │ 味辛、苦,性溫
藥材歸經 │ 肝、腎經
藥材效用 │ 祛風濕,強筋骨,利水

藥材產地

湖北、河南、安徽