Go to Top

藥材資料表

茯苓皮

藥材簡介

藥材名稱 │ 茯苓皮
藥材異名 │
藥材學名 │ Poria cocos Wolf
藥用部位 │ 茯苓菌核黑色外皮
藥材性味 │ 味甘、淡,性平
藥材歸經 │ 腎、膀胱經
藥材效用 │ 利水,消腫

藥材產地

雲南、安徽、湖北、河南