Go to Top

藥材資料表

補骨脂

藥材簡介

藥材名稱 │ 補骨脂
藥材異名 │
藥材學名 │ Psoralea corylifolia L.
藥用部位 │ 成熟果實
藥材性味 │ 味辛、苦,性溫
藥材歸經 │ 腎、脾經
藥材效用 │ 補腎助陽,固精縮尿,溫脾止瀉,納氣平喘

藥材產地

河南、四川、陜西