Go to Top

藥材資料表

龍骨

藥材簡介

藥材名稱 │ 龍骨
藥材異名 │
藥材學名 │ Os Draconis(Fossilia Ossia Mastodi)
藥用部位 │ 古代哺乳動物如象類、犀牛類、三趾馬等的骨胳的化石
藥材性味 │ 味甘、澀,性平
藥材歸經 │ 心、肝、腎經
藥材效用 │ 鎮驚安神,斂汗固精,止血澀腸,生肌斂瘡

藥材產地

山東、河南、河北、甘肅、山西、陜西、内蒙古