Go to Top

藥材資料表

牡丹皮

藥材簡介

藥材名稱 │ 牡丹皮
藥材異名 │
藥材學名 │ Paeonia suffruticosa Andr.
藥用部位 │ 根皮
藥材性味 │ 味辛、苦,性微寒
藥材歸經 │ 心、肝、腎經
藥材效用 │ 清熱,涼血,和血,消瘀

藥材產地

安徽、四川、陜西