Go to Top

藥材資料表

茵陳蒿

藥材簡介

藥材名稱 │ 茵陳蒿
藥材異名 │
藥材學名 │ Artemisia capillaris Thunb.
藥用部位 │ 全草
藥材性味 │ 味苦、辛,性微寒
藥材歸經 │ 歸肝、膽、脾、胃、膀胱經
藥材效用 │ 清濕熱,退黃膽

藥材產地

安徽、湖北、江蘇、陜西