Go to Top

藥材資料表

辛夷

藥材簡介

藥材名稱 │ 辛夷
藥材異名 │
藥材學名 │ Magnolia biondii Pamp.
藥用部位 │ 花蕾
藥材性味 │ 味辛,性溫
藥材歸經 │ 肺、胃經
藥材效用 │ 祛風,通竅

藥材產地

四川、安徽、河南、陜西