Go to Top

藥材資料表

藁本

藥材簡介

藥材名稱 │ 藁本
藥材異名 │
藥材學名 │ Ligusticum sinense Oliv.
藥用部位 │ 根莖
藥材性味 │ 辛,溫
藥材歸經 │ 膀胱、肝經
藥材效用 │ 散風寒濕邪

藥材產地

湖南、湖北、四川、陜西