Go to Top

科學中醫應用

消化系統系列 ─ 胃酸

 

龍骨牡蠣湯

 

主要應用:胃酸

 

組成藥物:

龍骨、牡蠣

 

臨床應用:

可鎮心安神,常配合其他藥物用以治療神經官能症,自汗,睡中汗出,遺精,白帶過多,或胃酸過多等。

 

證:

中間

 

症狀圖:

 

 

1606.jpg