Go to Top

科學中醫應用

盜汗系列 ─ 咳嗽盜汗

日期:2013-05-31

 

秦艽鱉甲散

 

主要應用:咳嗽盜汗

 

組成藥物:

鱉甲、柴胡、地骨皮、秦艽,知母,當歸,青蒿,烏梅

 

臨床應用:

風勞骨蒸,盜汗,咳嗽,肌瘦,潮熱頰赤,肺炎,胸膜炎,增殖型肺結核。

 

證:

中間

 

症狀圖:

 

 

1006.jpg