Go to Top

藥材資料表

小茴香

藥材簡介

藥材名稱 │ 小茴香
藥材異名 │
藥材學名 │ Foeniculum vulgare Mill
藥用部位 │ 果實
藥材性味 │ 味辛,性溫
藥材歸經 │ 肝、腎、脾、胃經
藥材效用 │ 散寒止痛,理氣和胃

藥材產地

各地