Go to Top

藥材資料表

白果仁

藥材簡介

藥材名稱 │ 白果仁
藥材異名 │
藥材學名 │ Ginkgo biloba L.
藥用部位 │ 種子
藥材性味 │ 味甘苦澀,性平,有毒
藥材歸經 │ 肺經
藥材效用 │ 斂肺氣,定喘嗽,止帶濁,縮小便

藥材產地

各地