Go to Top

藥材資料表

蓮鬚

藥材簡介

藥材名稱 │ 蓮鬚
藥材異名 │
藥材學名 │ Nelumbo nucifera Gaertn.
藥用部位 │ 乾燥雄蕊
藥材性味 │ 味甘、澀,性平
藥材歸經 │ 心、腎經
藥材效用 │ 固腎澀精

藥材產地

湖南、福建、江蘇、浙江