Go to Top

藥材資料表

海帶

藥材簡介

藥材名稱 │ 海帶
藥材異名 │
藥材學名 │ 大葉藻Zostera  marina  L.
藥用部位 │ 全草
藥材性味 │ 味鹹,性寒
藥材歸經 │ 肝、胃、脾經
藥材效用 │ 軟堅化痰,利水泄熱

藥材產地

遼寧、山東