Go to Top

藥材資料表

槐花

藥材簡介

藥材名稱 │ 槐花
藥材異名 │
藥材學名 │ Sophora japonica L.
藥用部位 │ 花蕾
藥材性味 │ 味苦,性寒
藥材歸經 │ 肝、大腸經
藥材效用 │ 清熱、涼血、止血

藥材產地

各地