Go to Top

藥材資料表

肉豆蔻

藥材簡介

藥材名稱 │ 肉豆蔻
藥材異名 │
藥材學名 │ Myristica fragrans Houtt.
藥用部位 │ 成熟種仁
藥材性味 │ 味辛,性溫
藥材歸經 │ 脾、胃、大腸經
藥材效用 │ 溫中行氣,澀腸止瀉

藥材產地

印度尼西亞、馬來半島、廣東、廣西、雲南