Go to Top

藥材資料表

懷牛膝

藥材簡介

藥材名稱 │ 懷牛膝
藥材異名 │
藥材學名 │ Achyranthes bidentata Blume.
藥用部位 │ 乾燥根
藥材性味 │ 味苦、酸,性平
藥材歸經 │ 肝、腎經
藥材效用 │ 補益肝腎,強腰膝,活血、引血下行

藥材產地

河南