Go to Top

藥材資料表

高良薑

藥材簡介

藥材名稱 │ 高良薑
藥材異名 │
藥材學名 │ Alpinia officinarum Hance
藥用部位 │ 根莖
藥材性味 │ 味辛,性熱
藥材歸經 │ 脾、胃經
藥材效用 │ 散寒止痛,溫中止呕

藥材產地

台灣、廣東、廣西